VNPT logo

Chính sách ưu đãi

Chính sách chuyển đổi dịch vụ HueTV sang dịch vụ MyTV

Từ ngày 1/5/2013 đến khi Viễn thông Thừa Thiên - Huế có quy định mới

- Do kinh phí có hạn nên không thực hiện việc chuyển đổi 100% khách hàng trong năm 2013;

- Trong giai đoạn đầu: chỉ thực hiện việc chuyển đổi cho những thuê bao HueTV

Thời hạn kết thúc của gói cước HSSV

Tại công văn số 2770 VNP-KD ngày 01/09/2009 v/v "Bổ sung hướng dẫn triển khai gói cước sinh viên - học sinh (TalkEZ)" của Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone có quy định: - Thời hạn sử dụng gói cước sinh viên tính từ thời điểm đăng ký kích hoạt sử dụng...

Triển khai chính sách ưu đãi dịch vụ VT-CNTT trên mạng cố định đối với khách hàng ngành Y tế

Là các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Y tế và các cá nhân, hộ gia đình là CBCNV ngành Y tế đăng ký sử dụng một hoặc đồng thời các gói cước của dịch vụ ĐTCĐ hữu tuyến/Gphone, MyTV, FiberVNN truyền số liệu, truyền hình hội nghị bao gồm: Gói cước Y-Phone, Y-Net...