VNPT logo

Số điện thoại cần biết

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT  (13/12/2010)

 • I. Số điện thoại khẩn cấp:

  - Công An: 113
  - Cứu hỏa: 114
  - Cấp cứu: 115

   

  II. Các số điện thoại hỗ trợ khách hàng:

   

  - Báo sự cố dịch vụ viễn thông VNPT (Điện thoại, Internet, ADSL, IPTV...): 119
  - Đăng ký hòa mạng VNPT, hỗ trợ khách hàng :
  800126
  - Trung tâm giao dịch khách hàng: 3824008
  - Giải đáp số điện thoại nội tỉnh: 116
  - Giải đáp, hỗ trợ dịch vụ Vinaphone: 18001091
  - Giải đáp, hỗ trợ dịch vụ MobiFone: 18001090
  - Giải đáp hỗ trợ dịch vụ Internet: 18001260/61/62

   

  III. Các số điện thoại tư vấn - giải đáp thông tin:

   

  - Giải đáp qua điện thoại viên: 1080
  - Tư vấn sức khỏe sinh sản: 1088
  - Hộp thư thông tin trả lời tự động: 801108